Mijn BIG-register

Wilt u (her)registreren? Doe dit dan via een laptop of een PC. Op sommige smartphones of tablets zijn niet alle noodzakelijke menu-items zichtbaar.

U logt in via de website van DigiD. Na het inloggen komt u automatisch terug op deze site.

 

Herregistratie
Wilt u herregistratie aanvragen? Werkervaring mag u alleen meetellen als het voldoet aan de eisen zoals omschreven in het algemeen beoordelingskader. Het beoordelingskader helpt u ook bij uw aanvraag voor herregistratie. Zie ook de tips voor herregistratie.

Scholing nodig?
Behaal eerst uw PRC voordat u een aanvraag voor herregistratie doet.

(Her)registratie zonder DigiD
Woont u in het buitenland, bent u eerder in het BIG-register ingeschreven geweest en wilt u opnieuw registratie of herregistratie aanvragen? Neem dan contact op met het BIG-register.

Geen DigiD?
Woont u in het buitenland? In dat geval kunt u inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord (BIG-login). Met een BIG-login kunt u een registratie aanvragen in het BIG-register en uw dossier raadplegen.

DigiD